Ochranný kryt webkamery (Antikamera) je jedinečným, moderným a ekologickým riešením ochrany vášho súkromia pred útočníkmi z internetu.

Rýchla doba zameraná na neustále využívanie elektronických zariadení na komunikáciu a zdieľanie informácií so sebou prináša aj riziko straty súkromia. Vplyv hakerov, rôznych počítačových vírusov alebo pocitu z neustáleho sledovania nás znepokojuje stále viac.

 

Na jednoduché zabránenie nepovoleného sledovania sa dá využiť prelepenie webkamery nepriehľadnou lepiacou páskou, ktorá však pri online komunikácii neumožňuje jej okamžité a rýchle využívanie, ďalšou nevýhodou tohto podomácky vyrobeného ochranného krytu je to, že zanecháva na povrchu počítača lepidlo, ktoré sa ďalej prenáša na zvyšok elektronického zariadenia, pričom to zároveň nepôsobí esteticky. Na ochranu webkamery počítača pred útočníkmi z internetu sa používa aj špeciálny program, ktorý uzamkne použitie webkamery heslom a trvale kontroluje možnosť jej použitia na pozadí operačného systému. Toto riešenie si vyžaduje znalosti z ovládania počítačových programov, je tiež finančne náročnejšie a stále dáva možnosť hakerom prelomiť zabezpečenie vášho zariadenia. Aj tieto faktory boli rozhodujúce pri vzniku startupu Antikamera.

Antikamera obopína prednú časť monitora počítača, v ktorej je uložená videokamera, prechádza cez okraj monitora až do jeho zadnej časti, kde je ukončený, a vďaka tlaku, ktorý tvorí vhodne vybraný priliehavý, mäkký a zároveň dostatočne pevný materiál, udržiava svoju pozíciu na danom mieste.

 

Pri výbere materiálu sme prioritne dbali na posun k ochrane životného prostredia a prikloneniu sa k tzv. obehovej ekonomike (circular economy). Práve preto sme za materiál zvolili bioplast, konkrétne kyselinu polymliečnu (PLA), vyrobenú fermentáciou cukrov z obnoviteľného zdroja. Kombinácia biodegradability a výroba z obnoviteľných zdrojov poskytuje unikátnu možnosť na zosúladenie celého životného cyklu biodegradovateľného materiálu s prírodným kolobehom: plasty sa vyrábajú z prírodných obnoviteľných zdrojov a po ukončení aplikácií produktov sa vracajú späť do prírody. Podobne ako list, ktorý odpadne zo stromu, predstavuje živiny pre ďalšie rastliny nasledujúcu jar.

Výhodou tohto zariadenia je aj jednoduchá manipulácia, rýchle nasadenie a zloženie zariadenia v prípade, že potrebujeme videokameru využiť okamžite. Ochranný kryt videokamery nepoškodzuje povrch počítača a nezanecháva zvyškový materiál. Vďaka svojej nenápadnej veľkosti a vzhľadu tvorí kompatibilnú súčasť prenosného počítača, tabletu alebo iPadu, pričom pôsobí moderným a estetickým dojmom. Ochranný kryt webkamery je možné ponechať na prenosnom počítači (notebooku) aj v prípade, že ho zatvoríme. Zariadenie neprekáža. Štýlový ochranný kryt na webkameru je navrhnutý tak, aby sa dokonale prispôsobil väčšine vašich zariadení.

Využitie PLA materiálu neuľahčuje len akceptovateľnosť prírodou, ale ponúka aj výhodu tvarovateľnosti, ktorú spotrebiteľ dosiahne umiestnením výrobku do teplej vody. Teplá voda vyvolá ideálnu plastickosť tohto materiálu a spotrebiteľ si môže Antikameru prispôsobiť aj na zdanlivo neprispôsobiteľné zariadenia. Antikamera stuhne na svoju pôvodnú tvrdosť niekoľko sekúnd po vybratí z teplej vody. Tvar, ktorý ste Antikamere dali, ostane po stvrdnutí nezmenený. V prípade, že sa rozhodnete Antikameru použiť na iné zariadenie, vložíte ju opäť do teplej vody a dosiahnete tým jej pôvodný tvar. Tvarovateľnosť Antikamery nemá takmer žiadne obmedzenia.

 

Ochranný kryt webkamery je vyhotovený v 10 farebných variáciách, pričom jeho funkcia ochrany súkromia pred webkamerou ostáva zachovaná. Je vylúčené, že webkamera zaznamenáva akýkoľvek obraz odohrávajúci sa pred počítačom zabezpečeným daným zariadením.

Súčasťou väčšiny výrobkov je obal, ktorý sa po niekoľkých sekundách od kúpy produktu stáva odpadom. Na obale nášho výrobku nájdete obchodnú značku Forest Stewardship Council (FSC), ktorá označuje, že drevo použité na výrobu obalu pochádza z lesov, ktoré sú dobre a zodpovedne obhospodarované podľa prísnych environmentálnych, sociálnych a ekonomických štandardov. FSC predstavuje záruku, že kúpou takéhoto výrobku neprispievame k poškodzovaniu a ničeniu lesných ekosystémov a nepodporujeme nelegálnu ťažbu dreva. Zároveň na obale nájdete recyklačné značky, ktoré spotrebiteľom pomáhajú správne zaradiť odpad pri jeho separácii.

Startup Antikamera je držiteľom ochrannej známky Zelený bod, ktorá na obaloch výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému Zelený bod, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva.

Neoddeliteľnou súčasťou každého produktu je jeho výroba. Jednou z našich ďalších priorít je podpora lokálneho priemyslu a ekonomiky Slovenskej republiky. Sme držiteľmi osvedčenia Vyrobené na Slovensku, ktorého cieľom je podporiť predaj výrobkov vyrobených na Slovensku. Kúpou takto označeného výrobku podporujete predaj slovenských výrobkov. Zaručujeme sa, že celý proces výroby, ako aj balenia výrobku prebieha na Slovensku.

Veríme, že priemysel môže byť aj udržateľný. Neustálym vzdelávaním, zavádzaním nových technológií a poznatkov sa snažíme vylepšiť startup Antikamera tak, aby sme dokázali, že udržateľnosť je našou prioritou.