Zaujíma vás, čo znamená Zelený bod, FSC certifikát, biodegradovateľný materiál alebo aký význam má Iniciatíva Vyrobené na Slovensku? Tak čítajte ďalej a zistite, čo všetko Antikamera spĺňa.

 

Zelený bod

Obrazová ochranná známka Zelený bod na obaloch výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému Zelený bod, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva.

Je prejavom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Kúpou takéhoto výrobku aj ty prispievaš k zlepšeniu životného prostredia. Registrovaná obchodná známka Zelený bod je známa vo viac ako 30 európskych krajinách, ako i v Kanade. Vo všetkých krajinách je prejavom zodpovedného prístupu spoločnosti, výrobcu alebo distribútora k životnému prostrediu a separovaného odpadu v mestách a obciach.

 

Forest Stewardship Council (FSC)

Forest Stewardship Council (FSC) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá podporuje environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov. Logo FSC umožňuje spotrebiteľom identifikovať produkty vyrobené z dreva, ktoré pochádza z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov. Obchodná značka Forest Stewardship Council (FSC) označuje, že drevo použité na výrobu produktu pochádza z lesov, ktoré sú dobrea zodpovedne obhospodarované podľa prísnych environmentálnych, sociálnych a ekonomických štandardov. Pre spotrebiteľa teda značka FSC predstavuje záruku, že kúpou takéhoto výrobku neprispievajú k poškodzovaniu a ničeniu lesných ekosystémov a nepodporujú nelegálnu ťažbu v lesoch. Značky s FSC logom sa nachádzajú na štítkoch produktov, na obaloch alebo na samotnom výrobku.

Podporu trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov a FSC certifikácii môže prejaviť každý uprednostňovaním výrobkov s logom FSC.

 

Biodegradovateľné materiály

Plasty sa vo väčšine prípadov skladajú z umelých syntetických polymérov. Ich štruktúry sa v prírode nevyskytujú, takže takéto plasty nie sú biodegradovateľné. Na základe pokrokov v pochopení korelácií medzi štruktúrou polymérov a ich vlastnosťami na jednej strane, ako aj prírodnými procesmi na strane druhej boli vyvinuté nové materiály s vlastnosťami plastov, ale zároveň biodegradovateľné.

Biodegradovateľné plasty – plasty, ktoré sú úplne rozložiteľné na oxid uhličitý, metán, vodu, biomasu a anorganické zlúčeniny účinkom živých organizmov v aeróbnom alebo anaeróbnom prostredí. Takéto plasty nie sú – na rozdiel od bežných plastov – cudzou zložkou prírodného prostredia. Napriek ich nespochybniteľným výhodám je však aj biodegradovateľné plasty potrebné zbierať, obyčajne spolu s biologickým odpadom.

Existuje mnoho druhov biodegradovateľných plastov. Antikamera je vyrobená z plastov na báze polylaktidov, resp. kyseliny polymliečnej (PLA). V tomto prípade sa samotný polymér vyrobí chemickou cestou – polymerizáciou alebo polykondenzáciou z monoméru pripraveného z obnoviteľného zdroja. Kombinácia biodegradability a výroba z obnoviteľných zdrojov poskytuje unikátnu možnosť na zosúladenie celého životného cyklu biodegradovateľného materiálu s prírodným kolobehom: plasty sa vyrábajú z prírodných obnoviteľných zdrojov a po ukončení aplikácií produktov sa vracajú späť do prírody. Podobne ako list, ktorý spadne zo stromu, predstavuje živiny pre ďalšie rastliny nasledujúcu jar. Tento cyklus nie je možné dosiahnuť so žiadnym iným typom plastov.

 

Iniciatíva Vyrobené na Slovensku

Iniciatíva Vyrobené na Slovensku má za cieľ podporiť predaj výrobkov vyrobených na Slovensku. Kúpou takto označeného výrobku podporujete predaj slovenských produktov.