Možno ste v rovnakej situácii, ktorá trápi aj mňa. Sme si vedomí toho, že nepristupujeme k našej planéte tak ohľaduplne, ako by sme chceli, a myslím, že aj mali! Počúvame o globálnom otepľovaní, roztápaní permafrostu, plytvaní potravinami, nadmernej produkcii, z ktorej vzniká neúnosné množstvo odpadu pre nás, ale hlavne pre Zem. Vieme, a mnohí aj chceme urobiť maximum pre to, aby sme tento stav zvrátili.

 

Pýtame sa samých seba ako?

Staňme sa zmenou, ktorú chceme priniesť do sveta. Nepamätám si, pri akej príležitosti som túto vetu počul alebo čítal, tiež som nepátral po tom, kto túto múdrosť vyslovil, je to však veta, ktorá zmenila nielen môj prístup k životu, ale celé jeho ďalšie žitie. Prestal som rozprávať o tom, čo všetko je zlé a ako by to malo byť správne, začal som viac počúvať, prehodnocovať a hlavne robiť veci inak, pričom mením to, čo sa mi nepáči. Začal som pri používaní nadmerného množstva pesticídov v poľnohospodárstve, čo ma priviedlo k nakupovaniu organických (BIO) výrobkov a zároveň som prestal používať tieto látky na záhrade.

Nepáči sa mi devastovanie krásnej zalesnenej krajiny vzhľadom na ťažbu dreva, pričom trpí celý ekosystém a v konečnom dôsledku aj my ľudia. Štúdiom na škole, samoštúdiom a použitím metódy pokusu a omylu som sa ako v prípade organických výrobkov dopracoval k určitému riešeniu, ktorým je logo FSC.

Certifikát FSC
 

Certifikačný systém FSC vznikol v roku 1993 z iniciatívy zástupcov medzinárodných ekologických organizácií, veľko- aj maloobchodníkov s drevom, lesníkov, drevospracujúceho priemyslu, združení domorodých obyvateľov a certifikačných organizácií z celého sveta.

Forest Stewardship Council (FSC) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá podporuje environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov. Logo FSC umožňuje spotrebiteľom identifikovať produkty vyrobené z dreva, ktoré pochádzajú z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov. Obchodná značka Forest Stewardship Council (FSC) garantuje, že drevo použité na výrobu produktu alebo obalu na produkt pochádza z lesov, ktoré sú dobre a zodpovedne obhospodarované podľa prísnych environmentálnych, sociálnych a ekonomických štandardov. Pre spotrebiteľa teda značka FSC predstavuje záruku, že kúpou takéhoto výrobku neprispievajú k poškodzovaniu a ničeniu lesných ekosystémov a nepodporuje tak nelegálnu ťažbu dreva v lesoch. Značky s FSC logom sa nachádzajú na štítkoch produktov, na obaloch alebo na samotnom výrobku.

Podporu trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov a FSC certifikácii môže prejaviť každý uprednostňovaním FSC výrobkov. Certifikácia FSC predstavuje systém lesnej certifikácie spotrebiteľského reťazca s celosvetovou pôsobnosťou a podporou environmentálnych organizácií ako Svetový fond na ochranu prírody, Priatelia Zeme alebo Greenpeace, ale aj veľkých obchodných reťazcov Hornbach, IKEA, B&Q či Home Depot. Tento typ certifikácie v súčasnosti využíva aj množstvo malých predajcov, výrobcov a startupov ako napríklad antikamera.sk.

Pevne verím, že záujem ľudí o činy, ktorými vieme prispieť ku krajšej budúcnosti seba a ostatných okolo nás, bude stále väčší.

Zdroje článku:
www.lesy.sk/showdoc.do?docid=1322
www.tsmp.sk/files/Files/stat-20140402-085031-0986.pdf
wikipedia.org/wiki/Forest_Stewardship_Council